әнеугі


әнеугі
geçenki

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

 • әп-әнеугүні — (Түрікм.: Ашх., Гяу., Таш., Тедж.; Қарақ.) әнеугүні ғана, жақында ғана. Осы қойдым деп уәде бергенің ә п ә н е у г ү н і емес пе еді? (Түрікм., Гяу.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • түнеугүні — үст. Бұдан бірнеше күн бұрын …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • неугодно — неуг одно, в знач. сказ …   Русский орфографический словарь

 • неугодный — неуг одный; кратк. форма ден, дна …   Русский орфографический словарь

 • бостан болу — (Гур.: Бақс., Маңғ.) бостандық алу, босау. Түнеугі жігіт б о с т а н б ол ы п елге келе жатыр деп есіттім (Гур., Бақс.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • күн сыну — (Жамб., Қорд.; Алм., Шел.) аздап жыли түсу. Әнеугіге қарағанда кешелі бері к ү н с ы н ғ а н сияқты (Жамб., Қорд.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қалымша — (Гур., Бақс.) қалдық. Түнеугі астықтан қалған қ а л ы м ш а еді (Гур., Бақс.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қаралай — (Гур., Маңғ.; Орал, Орда; Ақт.: Ырғ., Қараб.) қарадай. Әнеугі қайнатқан тарының көбін түйіп едік, әлі бір екі түйілі қ ар а л а й тұр (Гур., Маңғ.). Шайды қ а р а л а й ішем (Ақт., Қараб.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қаусыру — 1 (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тахта) тапсыру, беру. Әнеугі пұлымды қ а у с ы р деймін базар сайын, оны тыңдамайды (Түрікм., Көнеүр.). [Түрікменше ковшурмак (Рус. туркм. сл., 1956)] 2 (Гур., Маңғ.) қапсыру, жабу. Есікті қ а у с ы р (Гур., Маңғ.). Қ а …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • ризаласу — (Рес., Сарат.) риза болу, келісу. Жаңбыршы әнеугүні бізге де қора қопсыны тазалайтын қолбала керек деп отыр еді, бүгін сөйлесейін, р и з а л а с с а хабарласайын. Ертеңнен Балабек қуаныш хабар әкелді, Жаңбыршы р и з а л а с ы п т ы (С. Мұқ., Өмір …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • күпішең — үст. Үстіне тек күпі киген. Әнеугі тымақшаң, к ү п і ш е ң кеткендер пальтолі, шляпалы болып қалыпты (Алматы ақшамы. 21. 06. 1990, 4) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі